2022-05-18 08:29Pressmeddelande

Fur Free Europe - dags att sätta stopp för pälsindustrin

Bild med en räv i bakgrunden. Överst står "Leave fur behind" och under "Agera nu för att sätta stop för pälsindustrin i Europa".

Djurskyddet Sverige lanserar idag tillsammans med flertalet av medlemsorganisationerna i Eurogroup for Animals kampanjen Fur Free Europe. Kampanjen syftar till att skapa ett medborgarinitiativ (European Citizen Initiative, ECI) för att stoppa pälsindustrin. Organisationerna har ett år på sig att tillsammans samla in en miljon namnunderskrifter runt om i Europa. Om det lyckas är Europeiska kommissionen skyldig att hörsamma initiativet och vidta åtgärder.

- Att föda upp djur endast för deras päls är otroligt omodernt och att hålla minkar i burar på det sätt Sverige gör är inte i linje med den svenska djurskyddslagen. Nu kraftsamlar flera djurskyddsorganisationer runt om i Europa för att sätta stopp för denna hemska djurhållning, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Medborgarinitiativet Fur Free Europe uppmanar EU att förbjuda pälsdjursuppfödning och stoppa försäljning av produkter från pälsdjursuppfödning, vilket betyder att även import av pälsprodukter uppmanas förbjudas, då pälsindustrin är oetisk, otrygg och ohållbar. 

  • De naturliga beteendebehoven hos rovdjur som räv, mink och mårdhund som föds upp för päls kan inte tillgodoses på pälsfarmer. Att hålla djur i små burar och döda dem enbart, eller huvudsakligen, på grund av värdet på deras päls kan inte heller legitimeras för arter som kaniner och chinchillor.
  • Pälsfarmer utgör en risk för djurs och människors hälsa. Under covid-19-pandemin drabbades hundratals minkfarmer av coronavirusutbrott, och nya varianter av SARS-CoV-2-viruset visade sig ha överförts från djur till människor.
  • Pälsdjursuppfödning har en betydande miljöpåverkan. Inom pälsindustrin används giftiga kemikalier vid bland annat färgning av päls och industrin räknas till en av de mest förorenande industrierna när det kommer till markföroreningar av giftiga metaller.

Pälsindustrin utgör också ett allvarligt hot mot Europas inhemska biologiska mångfald. Efter att ha rymt från pälsfarmer är den amerikanska minken nu utbredd i hela EU och har orsakat stora negativa effekter på det vilda europeiska djurlivet.

Vid ett sammanträde med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i juni 2021 la Nederländerna och Österrike fram ett initiativ, understött av Belgien, Tyskland, Luxemburg och Slovakien, gällande att förbjuda pälsdjursuppfödning inom EU. Uppmaningen, som grundar sig på insikter kring djurens välfärd, folkhälsa och etiska hänsynstaganden, understöddes sammanlagt av tolv medlemsstater inom EU. Sverige stödde tyvärr inte förslaget.

Medborgarinitiativet Fur Free Europe registrerades officiellt av EU 16/03/2022 och kommer att pågå under ett år framöver.

- Vi har en unik möjlighet att äntligen sätta stopp för denna grymma och onödiga industri. EU:s medborgare har länge varit för det här och deras önskan har förändrat modeindustrins inställning där många klassiska märken blivit pälsfria. Förra årets jordbruks- och fiskeriråd bevisade att det nu också finns en politisk vilja till förändring. Vi uppmanar allmänheten att vara med och skapa historia genom att kräva förbud mot pälsuppfödning och Europeiska Institutioner att hörsamma allmänhetens krav (red. översättning) säger Reineke Hameleers, VD, Eurogroup for Animals.

Skriv under medborgarinitiativet här!


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina cirka 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 45 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt