2012-02-24 15:06Pressmeddelande

Glädjande besked att Sigtuna kommun får ställa djurskyddskrav!

null

Djurskyddet Sverige välkomnar domen i Stockholms kammarrätt som slår fast att Sigtuna kommun får ställa djurskyddskrav i sin upphandling. Kammarrätten meddelande också att kommunen inte måste kontrollera att varorna uppfyller de ställda kraven så länge det inte finns anledning att ifrågasätta uppgifterna.

- Nu blir det enklare för kommunerna att värna om djuren i sina upphandlingar och vi hoppas fler kommuner nu ska ställa djurskyddskrav, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Sigtuna kommun ska nu kunna få köpa kött från djur som slaktats med bedövning, som inte transporterats mer än åtta timmar och som inte fått antibiotikabehandling i förebyggande syfte. Sigtunas dom skiljer sig från Kammarrätten i Sundsvalls dom som tvingar Rättviks kommun att göra om sin upphandling just därför att de inte kan kontrollera att varorna de köper uppfyller kraven de ställer. Rättviks kommun har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen och väntar nu på prövningstillstånd. Något Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige hoppas att de får.

- Vi hoppas verkligen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar kommunernas upphandling och ger dem rätt att ställa djurskyddskrav. Som privatperson kan du välja att köpa produkter som framställts med god djuromsorg men i skolor och på sjukhus finns inte den möjligheten. Det borde vara en självklarhet att mat som köps med skattepengar måste ha producerats i enlighet med svensk djurskyddslag! säger hon.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt