2010-05-10 15:21Pressmeddelande

Harmonisering av EU:s djurskyddslagstiftning kan bli en katastrof för svenskt djurskydd

null

EU- parlamentet har röstat ja till Marit Paulsens resolution om den fortsatta utvecklingen av djurskyddet inom EU. Resolutionen innehåller ett förslag till en ny handlingsplan 2011 – 2016, ett ökat fokus på andra djur än lantbrukets djur, krav på skärpt kontroll och efterlevnad av gällande djurskyddsdirektiv och en tydlig koppling till den viktiga frågan kring antibiotikaförbrukning och resistens. Men resolutionen innebär också ett förslag att  harmonisera EU:s djurskyddslagstiftning, som skulle göra det omöjligt för enskilda medlemsländer att ha strängare regelverk.

 

-          EU-parlamentets resolution innehåller en mängd viktiga åtgärder, som skulle stärka djurskyddet för EU:s djur, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige. Men en harmonisering av djurskyddet inom hela EU, skulle innebära en helt oacceptabel sänkning av det svenska djurskyddet.

 

Enligt tidningen ATL tror Marit Paulsen själv att hennes förslag skulle innebära en sänkning av svensk djurskyddslag om det blir verklighet. Djurskyddet Sverige uppmanar nu jordbruksministern att inte sälja ut den svenska djurskyddslagstiftningen för att höja EU:s nivå.

 

-          Vi kräver att jordbruksministern verkar för att det är miniminivåerna inom djurskydd som harmoniseras, inte att föregångsland som Sverige ska tvingas sänka sin nivå! säger Sven Stenson och tillägger: Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland!

 

 

Kontaktpersoner

Sven Stenson, Förbundsordförande 0708-34 91 27

Gunnela Ståhle, Vice ordförande, ledamot av det Europeiska djurskyddet, Eurogroup for Animals, 070-561 36 21

Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare, 0707-55 88 05

 

 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt