2013-10-15 15:48Pressmeddelande

Hög tid att förbjuda vilda djur på cirkus

null

Den senaste tiden har mycket kritik förts fram om hur Cirkus Scott behandlar sina elefanter och sjölejon. Idag meddelar cirkusen att de slutar med vilda djur i sin föreställning. Djurskyddet Sverige välkomnar Cirkus Scotts beslut.

– Det är mycket glädjande och en stor djurskyddsframgång. Vi hoppas att andra cirkusar tar efter, säger Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Sven Stenson.

Redan 2011 föreslog en utredning att elefanter och sjölejon ska förbjudas på cirkus. Många andra länder har redan infört sådana beslut. Men förslaget har stannat hos landsbygdminister Eskil Erlandsson.

– Nu är till och med cirkusnäringen snabbare än politikerna när det gäller att inse att vilda djur inte hör hemma på cirkus. Djurskyddslagen kräver att alla djur ska ha möjlighet att utföra sina naturliga beteenden, vilket inte alls är möjligt för kringresande djur på cirkusar. Vi kräver att riksdagen beslutar om ett förbud mot vilda djur på cirkus nu, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.


Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt