2012-06-15 08:36Pressmeddelande

Inbjudan till Djurskyddet Sveriges seminarier i Almedalen

null

Välkommen till Djurskyddet Sveriges seminarier i Almedalen 2012. Vi kommer att diskutera varför man skär i smågrisar, vad politikerna tycker om nya djurskyddslagen och hur djurtransporterna kan bli bättre. Seminarierna kommer även webbsändas på hemsidan.

Varför skära i smågrisar? Djurvänliga alternativ till kastrering
Fredag 6 juli 10.00-12.00
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal D24

Idag kastreras smågrisar utan föregående bedövning, vilket är mycket smärtsamt. Detta sker trots att det finns alternativ. Vilka är alternativen och vem eller vad hindrar dem? Diskussion med veterinär, forskare, politiker, bönder och slakteribranschen.

Johan Beck-Friis, Djurskyddet Sverige, Carl Brunius, SLU, och Carina Höglund, KRAV, inleder seminariet med att prata om vaccination och djurvälfärd. Vilka alternativ för att undvika galtlukt finns, vad visar vaccinationsstudierna i Sverige och vilka praktiska erfarenheter finns på producentnivå?

Därefter fortsätter seminariet med en paneldiskussion där även Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare, Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter och Charlotta Eriksson, Landsbygdsdepartementet deltar.

Medverkande:
• Johan Beck-Friis, styrelseledamot, Djurskyddet Sverige
• Carl Brunius, forskare, SLU
• Carina Höglund, grisuppfödare, KRAV
• Ingemar Olsson, ordförande, Sveriges Grisföretagare
• Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter
• Charlotta Eriksson, sakkunnig, Landsbygdsdepartementet
Moderator: Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Nya djurskyddslagen - vad tycker politikerna?
Fredag 6 juli 07:45-09:45
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal D24

En utredning har presenterat ett förslag till ny djurskyddslag. Vi frågar ut politiker från de båda blocken om obligatorisk id-märkning av katt, förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus och förslaget om att kossor inte ska behöva vara uppbundna.

Frukost serveras från 07.45 och seminariet drar igång 08.00.

Medverkande:

• Sara Karlsson, Socialdemokraterna
• Anita Brodén, Folkpartiet
• Jens Holm, Vänsterpartiet
Moderator: Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Hur kan kontrollerna av djurtransporter förbättras?
Onsdag 4 juli 07.45-09.30
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal B22

Sverige har kritiseras av EU för att för få kontroller av djurtransporter utförs. Sverige är näst sämst i EU vad gäller antal kontroller. Varje år självdör runt 150 000 kycklingar i samband med transporterna. Hur ser det ut på vägarna i EU och i Sverige? Hur kan kontrollerna förbättras?

I EU får de flesta djur transporteras så länge som 28 timmar och allvarliga brister i djurskyddet vid långa transporter har konstaterats. Organisationen Animals’ Angels har dokumenterat djurtransporter i EU. I Sverige finns en gräns på åtta timmar för djurtransporter till slakt, men för de djur som skickas utomlands kan resan bli betydligt längre. Sverige har kritiserats av EU för att utföra för få kontroller av transporterna i landet. Enligt statistiken är Sverige näst sämst i EU vad gäller antal genomförda djurtransportkontroller. Det behövs fler kontroller, speciellt av transporter med kycklingar och hönor som idag knappt kontrolleras alls. I samband med transporter till slakterierna självdör varje år runt 150 000 kycklingar i Sverige. Hur ser det ut på vägarna i Sverige och i EU när djur transporteras? Vilka praktiska problem finns vid djurtransporter i Sverige? Hur kan kontrollerna förbättras?

Medverkande:
Jens Holm, riksdagsledamot och fd EU-parlamentariker, Vänsterpartiet. mfl.

Seminariet genomförs tillsammans med Djurens Rätt


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt