2017-09-07 16:50Pressmeddelande

Jordbruksverket sänker djurskyddet för gris i strid mot både politiker och experter

null

Jordbruksverket är på väg att ändra föreskrifterna för gris och tillåta tidigare avvänjning av griskultingarna. Idag ska grisarna vara minst 28 dagar innan man får skilja dem från suggan, i det nya förslaget sänks gränsen till 21 dagar. Detta trots att forskningen är tydlig på hur viktigt det är att inte avvänja för tidigt då det leder till stress och att fler smågrisar blir sjuka och därmed riskerar en ökad antibiotikaanvändning.

-Det som sker just nu är en stor skandal. Jordbruksverket sänker djurskyddet för gris trots att politikerna tydliggjort att så inte får ske och experterna tydligt pekar på att en tidigare avvänjning innebär ett försämrat djurskydd! säger Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare för Djurskyddet Sverige

Inför beslutet genomförde Jordbruksverket en extremt kort remissrunda på bara en månad. Av remissvaren som skickades in avstyrkte 70% förslaget (23 av 33). Detta enligt en remissammanställning som Djurskyddet Sverige gjort, Jordbruksverket själva har inte ens hunnit göra klart sin sammanställning. Trots det stora motståndet hos remissinstanserna, bland annat en övervägande del av länsstyrelserna, Livsmedelsverket samtliga djurskyddsorganisationer och Sveriges veterinärförbund, väljer Jordbruksverket att helt köra över remissinstanser och är på väg att driva igenom förändringen.

Orsaken till förslaget om tidigare avvänjning kommer utifrån riksdagens beslutade Livsmedelsstrategi, där Jordbruksverket fått i uppdrag att verka för ökad produktion av svenska livsmedel. Men samtidigt var politikerna tydliga i sitt beslut i att den ökade produktionen inte får ske på bekostnad av djurskyddet. Men detta ignorerar Jordbruksverket. Och ansvarig minister Sven-Erik Bucht blundar helt för vad som sker och säger i ett svar på en skriftlig fråga att ”Jag har ingen anledning att ifrågasätta Jordbruksverkets bedömning i denna fråga utan litar på att de föreslagna reglerna inte tummar på de djurskyddskrav vi har.”

I beslutet om livsmedelsstrategin har regeringen beslutat att inrätta ett vetenskapligt råd som ska granska alla föreslagna ändringar innan de beslutas. Rådet har ännu inte hunnit träda i kraft, men trots detta stressar Jordbruksverket igenom flera förändringar i föreskrifterna för lantbrukets djur.

-Varför har Jordbruksverket så bråttom med att driva igenom förändringarna så att man varken inväntar det vetenskapliga rådet eller lyssnar på invändningarna i remissvaren? Varifrån kommer dessa krav? Det vill vi veta, säger Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige har idag startat en namninsamling mot förslaget. Dessa kommer att överlämnas både till Jordbruksverket och till minister Bucht med förhoppningen att kunna stoppa beslutet från att bli verklighet. Här finns namninsamlingen.

Djurskyddet Sverige är med cirka 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt