2009-10-06 17:27Pressmeddelande

Kommuner måste få ställa djurskyddskrav i upphandlingar!

I dagarna har konkurrensverket sagt ifrån när svenska kommuner ställer krav i sina upphandlingar på att animaliska livsmedel ska vara tillverkade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Detta anser konsumentverket vara ett konkurrenshinder för utländska livsmedelsproducenter.

- Krav på djurskydd måste ses som en konkurrensfördel. Idag har svenska bönder svårt att hävda sej gentemot exempelvis danska grisproducenter där kraven är mycket lägre. Det borde tvärtom får användas som en fördel, när man inte kan konkurrera om lägst pris, menar Sven Stensson, ordförande för Djurskyddet.

Laholms kommun trotsar nu konkurrensverket och välkomnar en rättslig prövning i frågan. Djurskyddet stödjer Laholms kommun i den kampen.

- Att ställa djurskyddskrav ska vara enkelt för att alla kommuner ska kunna följa efter. Att Sverige å ena sidan har stränga regler på inhemska bönder och sedan köper in kött från länder med mycket lägre krav är dubbelmoral. Här måste hela samhället gå åt samma håll och ställa krav på att livsmedelsproducerande djur ska leva ett gott liv! avslutar Sven Stensson

 

För mer information, kontakta Sven Stensson 0708-34 91 27 eller generalsekreterare Åsa Hagelstedt 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt