2009-05-26 14:45Pressmeddelande

Kommunerna måste ta ett djurskyddsansvar i sin upphandling

Ekots reportage om den danska grisproduktionen visar på stora brister från djurskyddssynpunkt. Suggorna står i bur i stora delar av sitt liv och slaktsvinen har inte ens plats att lägga sig ned. Samtidigt har en enkät visat att sju av tio kommuner inte ställer några djurskyddskrav i sin offentliga upphandling av livsmedel. Stor andel av grisköttet i maten till skolungdomar, sjuka och åldringar kommer från dansk grisproduktion.

- Detta visar på skrämmande okunskap och brist på ansvar hos kommunernas politiker och upphandlare! anser Gunnela Ståhle, vice ordförande i Djurskyddet Sverige

Sedan 2006 har det funnits kriterier och möjligheter att ställa djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling. Men marknaden domineras av stora grossister som inte har något intresse av att upplysa köparna om att det finns skillnader mellan länder när det gäller djurskyddslagstiftning

- Vi vet att svenska konsumenter har ett stort engagemang i djurskyddsfrågor. I butiken kan jag möjligtvis göra medvetna val från djurskyddssynpunkt. Som konsument av offentlig mat, är jag helt utelämnad till politikers och upphandlares kunskap och engagemang. Nu är det verkligen dags att dessa tar sitt ansvar och inte bara tittar på pris! säger Gunnela Ståhle

För mer information, kontakta Gunnela Ståhle på tel. 070-561 36 21 eller Åsa Hagelstedt tel. 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt