2015-09-22 07:05Pressmeddelande

Konsumenterna kräver ett bibehållet starkt djurskydd!

null

Åtta av tio anger att djurfrågorna väger tungt när de väljer livsmedel. Fem av tio skulle minska sina köp av svenska livsmedel om regeringen och riksdagen sänker djurskyddskraven, till exempel genom minskat beteskrav eller genom att tillåta fixering av grisar.

På uppdrag av oss och flera andra djurskyddsorganisationer gjorde YouGov i augusti en undersökning om hur viktiga de svenska mervärdena är för konsumenterna. Undersökningen visar att de svenska djurskyddsreglerna är mycket viktiga för konsumenterna.

83 procent av personerna som svarat anser att djuren behandlas bättre i Sverige än i andra länder och att detta är viktigt när de väljer livsmedel. Lika många svarar dessutom att det faktum att Sverige använder betydligt mindre antibiotika i sin produktion är viktigt.

Allra viktigast tycker konsumenterna det är att djuren i livsmedelsproduktionen får vistas utomhus. Hela 85 procent anger att det är viktigt.

-Förslaget från bönder och några politiker om att minska betestiden och att ta bort betet helt för många kor har alltså inte ha något stöd hos konsumenterna, säger Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Svenska mervärden som att djur ska ges möjlighet att bete sig naturligt har lika starkt stöd hos konsumenterna, likaså att djur ska hållas lösgående och inte uppbundna eller fasthållna med galler.

Konsumenterna är också beredda att betala mer för varor med svenskt ursprung och där djuren har behandlats bättre än djur i andra länder. Så många som 9 av 10 anger att de är beredda att betala lite mer för svenska djurskyddsregler och 5 av 10 konsumenter anger att de inte skulle handla svenska livsmedel i samma utsträckning som idag ifall vi började hålla djuren på samma sätt som i övriga EU-länder.

- Att grisföretagarna nu vill få tillåtelse att fixera suggor är tvärtemot vad konsumenterna vill, och fel väg om branschen vill sälja mer, säger Karina Burlin, styrelseledamot för Djurskyddet med ansvar för lantbruksdjur.

Regeringen arbetar just nu med en livsmedelsstrategi. Till grund för den har en konkurrenskraftsutredning presenterats. I den föreslås en generell sänkning av svensk djurskyddslag för att anpassas till övriga EU-länder.

- Förutom att många svenska djur skulle bli lidande om djurskyddet försämras så visar denna undersökning att svenska konsumenter i ett sådant läge inte längre ser någon orsak att välja svenskt. Så för både djuren och bönderna i Sverige bör vi värna och istället marknadsföra våra djurskyddskrav, säger Åsa Hagelstedt

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 7-9 august 2015 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt