2021-04-28 13:30Pressmeddelande

Konsumentguiden Handla Djurschysst hjälper konsumenter att bli djurskyddsmedvetna

Griskulting i fokusVad skiljer egentligen den ena märkningen från den andra och vad innebär det för hur djuren haft det?

Flera undersökningar har visat att djurvälfärd är en viktig faktor när konsumenter ska välja kött, ägg eller mjölk. Men att jämföra olika märkningar och förstå vad de innebär för hur djuren haft det är inte helt enkelt. Nu lanserar Djurskyddet Sverige konsumentguiden Handla Djurschysst som vill hjälpa konsumenter att göra mer djurskyddsmedvetna val.

Väljer du svensk skinka på lunchmackan? Eller väljer du skinka som kommer från grisar som är uppfödda i Danmark? Vad skiljer egentligen den ena märkningen från den andra och vad innebär det för hur djuren haft det?

Vi vill att det ska vara enkelt för konsumenter att ta reda på vad det faktiskt innebär för en gris att födas upp på en gård i Sverige jämfört med att födas upp i Danmark, säger Gunnela Ståhle som är styrelseledamot i Djurskyddet Sverige och har varit med och tagit fram konsumentguiden.

Konsumentguiden finns på www.djurschysst.se och är indelad efter djurslag. Under varje djurslag har Djurskyddet Sverige valt ut fem fokusområden som i sin tur består av olika kriterier. Varje kriterium får antingen godkänt eller underkänt. Detta illustreras i tydliga tabeller där du kan jämföra hur olika märkningar lever upp till våra kriterier. Kriterierna grundar sig förutom på Djurskyddet Sveriges principer om djurskydd även på den fackkunskap som några av landets främsta djurskyddsexperter delat med sig av under arbetets gång.

Märkningarna som konsumentguiden jämför är bland andra KRAV, svenskt EU-ekologiskt, Svenskt Sigill och Från Sverige, samt Svensk Fågel. Ursprungsländerna är utöver Sverige de vanligaste importländerna för respektive djurslag.

Konsumentguiden bedömer regelverkens djurskyddsnivå. Guiden är inte en egen certifiering. Den gör inte kontroller av efterlevnaden och kan inte garantera att just det djur vars kött eller ägg du köper verkligen har haft det som regelverket säger.

Vi är medvetna om att det enda sättet att verkligen veta hur ett enskilt djur behandlats i alla skeden av sitt liv är att ha varit på plats och sett det själv. Samtidigt är lagar och regelverk bindande. Vår konsumentguide kan garantera att om du med hjälp av den tar reda på vilka behov lantbruksdjuren har så är du redo att själv bilda dig en uppfattning och göra djurskyddsmedvetna val utifrån det, säger Gunnela Ståhle.

Vid lanseringen innehåller konsumentguiden gris, kyckling och värphöns (ägg), men den kommer att vara under ständig utveckling. Under hösten fylls den på med nötkött och mejeriprodukter, och det finns också planer på att utöka innehållet ytterligare framöver.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt
Gunnela Ståhle
Ledamot
Gunnela Ståhle