2014-08-30 16:49Pressmeddelande

Linda Maria Vonstad ny ordförande i Djurskyddet Sverige

null

Jag är övertygad över att Djurskyddet Sverige har en gigantisk möjlighet att utvecklas och det arbetet ska vi göra tillsammans. Det sa Linda Maria Vonstad som idag valdes till förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.

Det var med stor majoritet som Linda Maria Vonstad valdes av dagens extrastämma. Linda Maria vill arbeta för att stärka organisationen och fortsätta förbättra situationen för djuren.
-Jag vill lyfta näsan och arbeta för strategiska och viktiga djurskyddsfrågor som ger effekt på individen och stora djurgrupper. En sådan fråga är till exempel livsmedelsproduktionen.

Hon betonade i sitt tacktal att hon vill arbeta tillsammans med föreningarna och medlemmarna för att nå nya mål men att förbundet redan idag ska vara mycket stolta över allt som görs.
-Djurskyddet Sverige åtnjuter stor respekt i samhället genom sin kompetens och sitt varma engagemang för djuren. Vi räddar djur till en bättre situation varje dag, säger hon.

Linda Maria Vonstad har lång erfarenhet att arbeta med djurskydd, både ideellt och professionellt. Hon har arbetat som djurskyddsinspektör på fältet, med djurskyddsfrågor på Jordbruksverket och dåvarande Djurskyddsmyndigheten.

Owe Sandström, som blev vald som ersättare på stämman i maj 2014, valdes som ledamot i styrelsen.Till ny ersättare i styrelsen valdes Karina Burlin som därmed gör en come back i förbundsstyrelsen efter att ha arbetet som länsveterinär i Stockholm.

En extrastämma sattes in då nyvalda ordföranden Catharina Lundberg lämnade sitt uppdrag ett par veckor efter förbundsstämman i maj 2014.

För mer information kontakta:
Linda Maria Vonstad
lindamaria.vonstad@djurskyddet.se

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare
asa.hagelstedt@djurskyddet.se
070-755 88 05


Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt