2019-05-11 09:42Pressmeddelande

Marcus Oscarsson får Djurskyddspriset 2019

null

Djurskyddspriset 2019 tilldelas den politiska kommentatorn Marcus Oscarsson. Priset offentliggjordes idag i Nyhetsmorgon i TV4.

Motiveringen till priset är följande:

Människor bryr sig allt mera om djur och djurskydd. Tyvärr har djurskyddsfrågorna alldeles för låg status bland politikerna och journalisterna ställer allt för sällan frågor om djur och djurskydd till våra politiker.

Att en av Sveriges främsta politiska kommentator så ofta lyfter djurskyddsfrågor i olika sammanhang leder till att frågorna lyfts allt högre på den politiska agendan och förhoppningsvis leder det till att fler politiker inser vikten av ett starkt djurskydd. Att Marcus dessutom som privatperson visar stor omsorg om djur visar att engagemanget är äkta och genuint. Han är därför en mycket värdig mottagare av Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2019.

Marcus Oscarsson är mycket glad och tacksam över priset och låter hälsa att han brinner för alla djur!

Djurskyddet Sverige är med nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt