2008-07-07 11:34Pressmeddelande

Medvetna konsumentval för djuren kräver fungerande ursprungsmärkning

Djurskyddslagstiftningen och kontrollen skiljer sig mellan länder. Många svenska konsumenter vill välja livsmedel enligt sina värderingar och svenskar värderar djurskyddet högst i EU. Men ursprungsmärkningen i butik är förvirrande och ger varken möjlighet att välja eller välja bort. Den 8 juli under Almedalsveckan ställer Djurskyddet Sverige regeringen, myndigheten och ICA mot väggen och ställer frågor kring märkning, regelverk, djurskyddskontroll och handelns kvalitetskrav.

- Vi konsumenter vill kunna välja våra produkter ur etisk hänsyn. Idag överskuggas dessa frågor av debatten kring klimatmärkningen, säger Gunnela Ståhle, vice ordförande i Djurskyddet Sverige.
- Ursprungsmärkningen ska vara tydlig och ärlig, och det ska gälla allt kött, inte bara vissa produkter. Man kan inte begära att konsumenterna ska veta vilka djur som har haft det bra. Många med mig vill veta vad regeringen och marknaden kommer att göra för att utveckla lösningar på detta.

Det blir allt svårare att förbättra djurskyddslagstiftningen inom EU. Sverige ligger fortfarande bland de EU-länder som har högst ambitioner när det gäller djurskydd. Ursprungsmärkning är därför ett sätt att märka skillnader i djurvälfärd, även om djurskyddsmärkning egentligen inte finns i Sverige.

Att enbart märka med ursprungsland säger inte konsumenten om djuret är fött i ett land, transporterat och uppfött i ett annat land och transporterat och slaktat i ett annat. EU-reglerna om ursprungsmärkning gäller nötkött, men för annat kött är det frivilligt för producenter och handlare att märka eller inte. I butikerna är märkningen av kött mycket bristfällig och otydlig, enligt en studie som genomförts av Min Mat under våren 2008.

Denna och andra viktiga frågor om djurskyddet debatteras på seminariet av Djurskyddet Sverige som arrangerar seminarium och debatt under Almedalsveckan. Panelen består av Sofia Carlsson, politiskt sakkunnig på Jordbruksdepartementet, Karin Åhl, avdelningschef på Jordbruksverket, Lars-Göran Pettersson, ordförande LRF samt Johanna Stiernstedt kvalitetsansvarig på ICA. Gunnela Ståhle leder debatten.

Seminariet äger rum tisdagen den 8 juli 2008 kl 13 - 16 på Högskolan i Visby.

Kontaktperson: Gunnela Ståhle 070-561 63 21.

Vid förfrågningar om seminariet kontakta Anna Gustin på telefon
0707-55 88 05.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt