2012-05-11 11:17Pressmeddelande

Ministern lyssnar på våra krav om slakt utan bedövning

null

Eskil Erlandsson skriver i ett brev till EU:s ministerråd att han kräver märkning på kött från djur som slaktats utan bedövning. Och han uppger att han kommer driva frågan under EU:s ministerråd nästa vecka. Orsaken är att det i Europa slaktas långt fler djur utan bedövning än vad som är motiverat av det undantag som finns på grund av religiösa skäl.
-Heder åt Eskil Erlandsson som har lyssnat på våra krav och nu driver att kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Under 2011 drev Djurskyddet Sverige en namninsamling för att kött som är slaktat utan bedövning ska märkas. Över elvatusen konsumenter skrev på uppropet som i februari lämnades över till landsbygdministern.

Helena Berg på Svt:s Rapportredaktion uppmärksammade Djurskyddet Sveriges namninsamling i sin granskning av slakt utan bedövning. Frågan fick tack vare henne stort genomslag och hon kommer därför tilldelas årets Djurskyddspris av Djurskyddet Sverige. Priset delas ut under förbundets stämma i helgen.

Även slakteriet Qibbla Halal kommer uppmärksammas och tilldelas ett Hedersomnämnande under helgens stämma.
- Den svenska halalslakten visar att det inte måste vara ett motsatsförhållande mellan religiösa önskemål och djurskydd, säger Åsa Hagelstedt.

Ett djur som slaktas utan bedövning lider svårt. Från det att halspulsåder skärs av tar det flera minuter innan djuret förlorar medvetandet och det upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. All slakt utan bedövning är förbjudet i Sverige.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt