2012-01-25 09:24Pressmeddelande

Minska bidraget till jägarna när uppdraget sviks

null

Svenska Jägareförbundet får årligen ca 50 miljoner från regeringen per år för information, viltövervakning, älgförvaltning med mera. Dessutom ingår i uppdraget att eftersöka och ta hand om trafikskadade djur.

Sveriges Radio Sjuhärad  har rapporterat om en älg som blivit påkörd av ett
tåg. Men jägarna på orten strejkar ”i protest mot vargpolitiken” och därför
fick polisen ta hand om älgen.

Djurskyddet Sverige kräver nu att regeringen genast kallar Jägareförbundet
till samtal om detta.

- Jägarförbundet måste utföra det arbete man har fått betalt för.
Om arbetet inte utförs ska rimligen delar av de erhållna pengarna betalas
åter så att någon annan kan anlitas för uppdraget, säger Sven Stenson,
förbundsordförande för Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige är som organisation kritisk också till den del av
uppdraget som ger mest pengar till Jägareförbundet och som innebär ersättning
utgår för att  Jägareförbundet  ska”ge övergripande information” samt ”
Förmedla kunskap om stora rovdjur och påbörja arbetet med lokal förankring
för att förbättra vargstammens genetiska status”. Djurskyddet Sverige menar
att Jägareförbundet är en långt ifrån opartisk organisation i sammanhanget
och att regeringen i detta fall betalar för en partsinlaga som om det är
syftet även bör betalas ut med lika mycket pengar till organisationer som
vill bevara och utöka vargstammen.

- Viltvård och arbetet med trafikskadat vilt måste alltid
fungera på ett tillförlitligt sätt och samhället måste veta att allmänna
medel som avsätts för dessa ändamål säkerställer att djur aldrig får lida
onödigtvis. Att polisen i detta fall tvingas ta hand om trafikskadade eller
dödade djur är ett underkännande av den insats samhället förväntar sig
från Jägareförbundets sida och visar att det allmänna uppdraget måste
förändras, säger Sven Stenson.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt