2009-06-10 16:21Pressmeddelande

Mjölkkornas rätt till sommarbete får inte hotas

Den svenska djurskyddslagstiftningen kräver sedan 1989 att svenska mjölkkor sommartid ska få gå på bete under 2 till 4 månader. Beteskravet, som är unikt inom EU, är en av de viktigaste djuromsorgsfrågorna som finns i djurskyddsförordningen och var en hjärtefråga för Astrid Lindgren. Betet ger bättre djurhälsa, friskare klövar, god motion och ger korna god möjlighet att bete sig naturligt. Nu hotas detta av stora mjölkproducenter, som anser att det räcker med att korna får motion inomhus och att beteskravet begränsar utbyggnaden av en svenska mjölkproduktion.

- Även om kor i lösdrift får motion  inomhus, så räcker detta inte för att korna ska få starka ben och ökad rörlighet, säger Gunnela Ståhle vice ordförande i Djurskyddet Sverige. Den som sett ett betessläpp måste också inse att även en ko måste få ha roligt, som Astrid Lindgren krävde. Många studier visar att djurhälsan förbättras när korna får beta och röra sig över stora ytor!

Djurskyddet ser med oro hur näringen diskuterar ökad flexibilitet för betesregeln.

- Vi tycker det är bra att Jordbruksverket kräver att man vid ny - och ombyggnation av ladugårdar för mjölkkor, ska se till att betesmarken räcker till. Från smittskyddssynpunkt är bete också nödvändigt. Vid sjukdomsutbrott måste man kunna tömma och rengöra djurstallarna, avslutar Gunnela Ståhle

Kontaktpersoner:

Gunnela Ståhle tel. 070-561 36 21
Åsa Hagelstedt tel 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt