2019-12-11 13:05Pressmeddelande

Myndigheterna måste reda ut sina ansvarsområden nu

Djurskyddet Sverige: Myndigheterna måste reda ut sina ansvarsområden nu! Vintern är här och katter förfryser.

I dagarna kommer årets sista nummer av Tidningen Djurskyddet ut. Temat är omhändertagna katter och med anledning av tidningens granskning anser Djurskyddet Sverige att myndigheterna måste reda ut sina roller, sitt ansvar och samarbeta för de övergivna, hemlösa katternas skull.

– Det är oacceptabelt att hemlösa katter inte får hjälp av ansvariga myndigheter på vissa orter, trots att lagen säger att alla katter som saknar människors omsorg lider och ska tas omhand. Våra ideella föreningar har redan fullt med katter på djurhemmen ändå tar de helt utan ersättning emot nästan alla de katter myndigheterna bollar vidare eller avvisar, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Den 1 juni 2018 tog länsstyrelsen över vissa av polisens djuruppgifter. Tidningen Djurskyddet granskar vad övertagandet inneburit för de övergivna, hemlösa och bortsprungna katterna utifrån de ideella djurskyddsföreningarnas perspektiv. På vissa orter fungerar det bra, på andra är det närmast kaos. Ett återkommande problem landet runt är att magra uppenbart medtagna katter som hittats utomhus inte hanteras av någon myndighet: Privatpersoner får vända sig till ideella katthem, vilka redan har fullt.

Både polis och länsstyrelse lyfter fram att när en lag om obligatorisk märkning och registrering av katter träder i kraft kommer det att bli lättare. Men problemen är här nu och flera föreningar frågar: Vad ska vi göra när både polis och länsstyrelse på vissa orter hänvisar privatpersoner som hittat en medtagen katt till oss och katthemmet redan är fullt? Efter tidningens intervju bad Länsstyrelsen i Kalmar JO, Justitieombudsmannen, om vägledning. Flera föreningar frågar sig också hur det går ihop med ett gott djurskydd att överlåta omhändertagna katter till nya hem utan att de är kastrerade, märkta eller registrerade.

– Hemlösa katter är det enskilt största djurskyddsproblemet i Sverige sett till antalet enskilda katter som far illa. Det är väldigt viktigt att myndigheterna tar sitt ansvar. Granskningen som vår tidning gjort visar att problemet är stort och omfattande, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Tidningen Djurskyddet nr 4, 2019, är ute hos läsarna den 13 december. Nr 1, 2020, är ute den 27 mars och då granskas upphandlingarna.

Tidningen Djurskyddet ges ut av Djurskyddet Sverige och är dess fristående medlemstidning. Den kommer ut fyra gånger per år i pappersformat. Varje nummer har ett tema kring en aktuell djurskyddsfråga. Den finns även i webbversion: http://tidningen.djurskyddet.se/


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt