2013-10-04 13:23Pressmeddelande

Nej tack till ny jaktmyndighet!

null

Det behövs en särskilt viltmyndighet som ska driva arbetet med jakt och viltförvaltning. Det föreslog regeringens utredare Håkan Larsson igår. Utredaren menar också att det finns ett behov av att jaga fler djur. Naturvårdsverket som idag har det övergripande ansvaret för både biologisk mångfald och jaktfrågor har lagt för stor vikt på bevarandefrågorna anser Håkan Larsson. En ny viltmyndighet skulle vara drivande i jakt- och viltförvaltningsfrågor och skulle ha ett särskilt uppdrag att främja jakt som näring.

Sven-Erik Alhem, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige delar inte den åsikten;

- Vi tycker frågor om viltvård och biologisk mångfald är intimt förknippade och bör vara samlat på Naturvårdsverket som har stor kompetens på området. Man ska undvika att göra nya myndigheter om det inte verkligen behövs eftersom de är förknippade med stora kostnader.

Djurskyddet Sverige menar dock att det är bra att man tar ett samlat grepp på jaktfrågorna. Där bör Naturvårdsverket kunna ta ansvar för de jaktfrågor som nu är delegerat av regeringen till Svenska Jägareförbundet i det så kallade allmänna uppdraget. 


-Vi förutsätter att utredaren föreslår att de 34 miljoner kronor som Svenska Jägareförbundet får för informationsinsatser om jakt flyttas över till myndigheter så att allmänheten kan känna större förtroende för att de får en fullständigt sakligt och objektiv information, säger Sven-Erik Alhem.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt