2009-02-05 15:21Pressmeddelande

Ny livsmedelssäkerhetsmyndighet ett hot mot djurskyddet!

Utredaren Georg Larsons förslag till en ny livsmedelssäkerhetsmyndighet innebär ett stort hot mot dagens svenska djurskyddsarbete menar Sveriges största djurskyddsorganisation.

- Det är beklämmande hur en okunnig utredare, under förevändning att det i Sverige skulle behövas en myndighet för livsmedelsäkerhet, kan nonchalera behovet av ett väl fungerande sammanhållet arbete med svenskt djurskydd! säger Gunnela Ståhle, vice förbundsordförande i Djurskyddet. Hon fortsätter: Om en livsmedelssäkerhetsmyndighet även ska omfatta djurskyddsansvaret kommer frågorna att drunkna i diskussioner om man ska klordoppa kycklingar eller ej. Och vilket ansvar ska den myndigheten ta för de djur som inte ska bli livsmedel?

För drygt ett år sedan lades Djurskyddsmyndigheten ned och ansvaret för djurskyddsfrågorna kom tillbaka till Jordbruksverket. Och där bör frågorna ligga så att man kan ta ett helhetsgrepp på lantbrukets djur, sällskapsdjur och andra djur som inte ska bli livsmedel och också genom jordbrukspolitiken stimulera till bättre djurvälfärd. Djurskydd är mycket mer än livsmedelssäkerhet.

- Konsumenterna lägger stor vikt vid att djuren har det bra, så detta är också ett konsumentintresse, som bäst tas till vara nära produktionen. Det är olustigt och oseriöst när utredaren försöker spela ut motsättningar mellan svenska producenters konkurrenskraft och fördyrande svenska djurskyddsregler och talar om att Sverige ska närma sig EU:s regelverk, säger Gunnela Ståhle

 

Kontaktpersoner

Gunnela Ståhle tel 070-561 3621

Åsa Hagelstedt tel. 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt