2011-05-10 17:20Pressmeddelande

Nya krav på pälsdjursnäringen bra men inte tillräckliga

null

Idag presenterade Jordbruksverket sitt förslag till nya föreskrifter om pälsdjursuppfödning. Djurskyddet Sverige välkomnar förslag till förbättringar för pälsdjuren men menar att förslagen inte är tillräckliga för minkarnas möjlighet att få utföra sina naturliga beteenden.

-          Vi är positiva till de föreslagna kraven på utbildning för pälsdjursuppfödarna och en ökad närvaro av veterinärer på farmarna, säger Sven Stenson, förbundsordförande i Djurskyddet.

Det avgörande för om djuren ska ha möjlighet att utföra sina naturliga beteenden, som djurskyddslagen kräver, är storleken på burarna. Här föreslår Jordbruksverket etageburar för minkarna samt möjlighet till berikning. Inget krav ställs på rinnande vatten. Forskning och erfarenheter från minknäringen själv visar att inget av detta är tillräckligt för att helt komma tillrätta med stereotypa beteenden hos minkar.

 -          Minken är ett rovdjur, vilket ställer extra höga krav på utrymme om den hålls i fångenskap. Detta har Jordbruksverket inte tillgodosett i sina förslag och Djurskyddet Sverige menar därför att förbättringarna inte är tillräckliga! säger Sven Stenson

Förslaget ska nu ut på remiss och Djurskyddet Sverige kommer att lämna sina synpunkter till Jordbruksverket.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt