2012-08-23 07:00Pressmeddelande

Nytt värdegrundsmaterial till förskolor

null

Ett empatiutvecklande värdegrundsmaterial för förskolebarn har länge varit efterfrågat. Nu lanserar Djurskyddet Sverige Mini-REDE som består av tio övningar som alla har som grund att barnen ska träna sin förmåga till inlevelse och empati för såväl djur som människor. I samband med detta lanseras även en helt ny hemsida där övningarna kan laddas ner kostnadsfritt.

REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och har hittills funnits för barn i årskurs F-5 och en studie vid Mälardalens högskola har visat att övningarna har empatiutvecklande effekt på barnen. Då efterfrågan från förskolor varit stor finns nu materialet även för yngre barn.

Hur vi behandlar djur grundläggs redan när vi är barn. Det är därför så viktigt att börja redan i förskolan! Det finns vetenskapliga belägg som visar att det finns ett samband mellan hur vi behandlar djur och hur vi behandlar andra människor. Våld mot djur utvecklas ofta till våld mot människor. Arbetet med respekt, empati, djur och etik för barn borde ligga i hela samhällets intresse, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Mini-REDE-materialet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och nyfikenheten från förskollärare runt om i hela landet är stort.

Det är ett överraskande stort intresse som möter oss. Intresseanmälningarna strömmade in långt före materialet släpptes så det känns som om ett sådant här material verkligen behövs. Vi är mycket glada att kunna erbjuda det helt kostnadsfritt, säger projektledaren Sarah Vikslund.

I samband med lanseringen av Mini-REDE har hemsidan omarbetats. Den nya hemsidan innehåller förutom nedladdningsbara REDE- och Mini-REDE övningar ett kunskapsrum för dig som är intresserad av att ta del av texter kring empatisk utveckling, djurs inverkan på människan, motivationsarbete och andra relaterade områden. För alla barn finns nu REDE-klubben, som lanserades tidigare i år, även på hemsidan. Där kan barn mellan ett och tolv år ta del av pyssel och djurskyddstips samt skicka in teckningar och djurbilder.

Vill ni veta mer om forskningen bakom eller göra reportage på en förskola som använder Mini-REDE:s empatiutvecklande övningar, kontakta oss:


Sarah Vikslund, projektledare Mini-REDE
08-688 28 35 eller 073-643 68 47
sarah.vikslund@djurskyddet.se

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige
08-688 28 37 eller 070-755 88 05
asa.hagelstedt@djurskyddet.se

För frågor om REDE för skolbarn kontakta:
Helena Risinger, Projektledare REDE
08-688 28 38 eller 070-490 99 88
helena.risinger@djurskyddet.se


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt