2014-03-18 15:57Pressmeddelande

Oacceptabelt att regeringen inte föreslår ny djurskyddslag

null

Idag, den 18 mars, skulle regeringen ha presenterat en proposition om ny djurskyddslag. Det är mer än 2 år sedan utredaren Eva Eriksson överlämnade ett förslag till ny djurskyddslag. Det var en omfattande och väl genomarbetad utredning som innehöll förslag på åtgärder mot flera djurskyddsproblem för såväl sällskapsdjur, lantbruksdjur och vilda djur som jagas.

- Att regeringen haft ett så gediget underlag och under så lång tid inte lyckas få fram en proposition är oacceptabelt. Många av de djurskyddsproblem som utredningen belyser påvisas dagligen och flera av förslagen behövs verkligen. Djuren blir lidande när politikerna inte lyckas göra sitt jobb, säger Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Johan Beck-Friis var Djurskyddet Sveriges representant i utredningens expertkommitté. Han lyfter särskilt fram några av förslagen där en lagändring behövs.

- Vi föreslog flera insatser för att minska antalet hemlösa katter, bland annat obligatorisk ID-märkning, förbud att överge djur och en 16-årsgräns för att äga djur. Vi föreslog förbud mot att ha elefanter och sjölejon på cirkus samt förbud mot att hålla djur uppbundna längre perioder. Utredningen förtydligar dessutom begreppet naturligt beteende och kräver att djur ska hållas så att uppkomsten av beteendestörningar förebyggs. Alla dessa förslag är viktiga för att förbättra djurskyddet , säger Johan Beck-Friis.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har inte angivit något skäl till varför man inte fått fram den utlovade propositionen.

- Det är olyckligt att regeringen inte prioriterar ett starkare djurskydd, trots Eskil Erlandssons mantra om att djur ska ha det bra, säger Johan Beck-Friis.


Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt