2015-02-02 17:38Pressmeddelande

Öppet brev till minister Bucht om grisarna

null

Stockholm 2 februari 2015


Öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

Stäng inte in grisarna i burar igen!

Med en miljon kronor i anslag från Jordbruksverket har branschorganisationen Svenska Pig genomfört en pilotstudie för att utvärdera planerna för ett djuromsorgsprogram. Syftet säger man är både att ge grisarna bättre välfärd genom minskad smågrisdödlighet, mer uthållighet hos suggorna och att öka produktiviteten. I själva verket innebär försöket en tillbakagång till att bura in suggan, ha grisarna i trängre utrymmen och avvänja smågrisarna tidigare än vad lagen föreskriver.

Vi vill därför att Svenska Pigs försök inte permanentas i ett omsorgsprogram och att det fortsatt ska vara förbjudet att fixera suggor . Det finns flera anledningar till det. Den främsta är att detta är helt fel väg att gå för att minska spädgrisdödligheten, spara på suggorna och ha fortsatt låg antibiotika användning.

Omsorgsprogrammet vill kunna fixera suggan i en järnbur där hon inte kan vända sig om och hon inte kan ta mer än ett halvt steg bakåt eller framåt. Svenska Pig kallar detta för en skyddsgrind. Anledningen säger man är att smågrisarna annars krossas av suggan.Vi vill uppmana dig att lyssna på de forskare som kan visa dig hundratals studier som visar att dödligheten inte går ned genom att suggan fixeras.

Se bara på Danmark som har världens högsta smågrisdödlighet trots att de fixerar suggan. De har systematiskt avlat för större kullar vilket har lett till att suggan inte har tillräckligt med spenar till smågrisarna och då får de slåss mer för mjölken. De nyfödda smågrisarna väger mindre och är svagare vid födseln och mer riskbenägna för sjukdom och död.

Man vill också avvänja smågrisarna tidigare. Argumentet från näringen är att grisarna växer alldeles för fort så suggan blir urmjölkad och utmattad. Detta är också ett resultat av den hårda aveln som velat ha snabbväxande grisar. Att avvänja smågrisarna tidigare innebär att suggan utnyttjas mer under sin livstid eftersom hon kommer i brunst tidigare och får fler kullar.

Danmark använder tre gånger så mycket antibiotika som Sverige.Enligt professor Bo Algers kommer antibiotikaanvändningen att öka även i Sverige om djuromsorgsprogrammet går igenom. Han förklarar att en orsak till detta är att om smågrisarna diar en vecka kortare så kommer de att drabbas av fler sjukdomar eftersom deras tarmflora inte är redo för smågrismat.

Inom ramen för omsorgsprogrammet vill man också kunna stänga in de suggor som väntar på att gå i brunst i så kallade foderliggbås. Orsaken uppges vara att suggor som går fritt klättrar på varandra vilket kan ge frakturer.Ett foderliggbås är som en järnbur utan tak där grisen endast kan ligga eller stå och de får äta och skita på samma yta. För att grisarna inte ska ställa sig på bakbenen har man lagt ett järnrör över skulderpartiet. Grisar är renliga djur. Dagens lagstiftning säger att grisar ska ha skilda ytor för att ligga, äta och gödsla. Det finns flera bra exempel på gårdar som klarar en bra djurhållning utan att stänga in suggorna.

Du har själv sagt att det svenska djurskyddet är vårt varumärke och att vi inte ska konkurrera med lågprisländer. Dessutom kommer vi aldrig kunna konkurrera med Danmark och Tyskland som inte ens följer EU minimilagstiftning som förbjuder att knipsa svansen på grisen.

Enligt flera forskare är Svenska Pigs studie ovetenskaplig. Det saknas bland annat kontrollgrupper och besättningarna är inte slumpmässigt utvalda. Med andra ord tillför studien ingen ny kunskap som underlag för någon myndighet att ändra några regler.

Budskapet från våra mest framstående forskare på området är tydligt; detta är djurplågeri och kan inte motiveras utifrån några djurskyddsskäl! Reaktionerna från konsumenterna är också kraftiga och många framför att man inte ser någon orsak till att välja svenskt griskött om det inte garanterar ett gott djurskydd.

Vi hoppas att du som minister är tydlig med att svensk djurskyddslag inte ska sänkas utan snarare stärkas för svenska grisar.

För Djurskyddet Sverige och våra ca 12.000medlemmar

Linda Maria Vonstad
Förbundsordförande

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt