2012-08-21 09:16Pressmeddelande

Politiker, poliser och åklagare måste ta brott mot djur på större allvar!

null

Idag rapporterar Ekot om att få fall av sexuella övergrepp mot djur leder till åtal och ännu färre till fällande domar. Brist på bevis sägs vara orsaken, liksom ett oklart rättsläge.

– Det måste snarast bli straffbart med sexuella övergrepp mot djur, i enlighet med det lagförslag som presenterats för riksdagen. Det är inte rimligt att men i form av fysisk skada eller lidande hos det utsatta djuret ska kunna påvisas bortom rimligt tvivel, säger Sven Stenson, förbundsordförande för organisationen Djurskyddet Sverige.

Men även i fall där brott borde kunna styrkas redan idag går förövare fria i brist på bevis.

– Detta visar att samhället måste ta brott mot djur på mycket större allvar. Vi kräver att särskilda djurpoliser införs i alla län, att särskilda åklagare tilldelas djurskyddsbrotten samt att patologtjänsten på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, permanentas, säger Sven Stenson.

 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt