2014-01-28 10:12Pressmeddelande

Pressinbjudan: 349 frusna katter till riksdagen i morgon

null

I Sverige finns uppskattningsvis 100.000 hemlösa katter. Katter som övergetts eller som inte hittar hem. En utredning föreslog för över två år sedan ett antal skärpningar i djurskyddslagen för att bättre skydda katterna. Men ännu har regeringen inte lämnat något förslag. Nu är det vinter och många katter fryser ihjäl samtidigt som våra katthem runt om i landet är överfulla.

Vi vill nu få riksdagen att agera för katterna och lämnar därför i morgon över en katt till varje riksdagsledamot. Runt halsen bär katten en liten folder med texten "Jag fryser!" och en uppmaning att snarast rösta igenom stärkta lagar för katterna.

Enligt riksdagens hemsida ska en proposition om ny djurskyddslag presenteras under våren. Det är positivt och vi hoppas på ett omfattande förslag inte bara för katterna utan även för cirkusdjur och lantbruksdjur.

Onsdag 29 januari kl.9 överlämnas katterna till riksdagen. Några riksdagsledamöter kommer att möta upp och få sin katt i handen. Media välkomnas till detta tillfälle. Anmäl gärna er närvaro.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt