2015-06-17 14:33Pressmeddelande

Pressinbjudan: Debatt om regeringens livsmedelsstrategi 1 juli i Almedalen

null

Regeringens livsmedelsstrategi baseras på Konkurrenskraftsutredningen, som föreslår att svenska djurskyddsregler ska anpassas till EU:s. Förhoppningen är stärkt konkurrenskraft men farhågan är försämringar för djuren, för hållbarheten och ett förlorat förtroende från konsumenterna. Hör debatt mellan lantbrukare, politiker, detaljhandeln, djurskyddsorganisationer och konsumentorganisationer den 1 Juli i Almedalen.

Till våren 2016 ska regeringen presentera en svensk livsmedelsstrategi som ska skapa mer jobb och öka den svenska produktionen och exporten av mat. Till grund ligger Konkurrenskraftutredningen SOU 2015:15 som presenterades under våren 2015. Som ett sätt att förbättra de svenska lantbrukarnas konkurrenskraft föreslår utredaren Rolf Annerberg att de svenska djurskyddsreglerna ska anpassas till EUs: regler för djurskydd. Han föreslår också regelförenklingar. Förslagen stöds av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF som välkomnar att lagen ska vara lika för alla lantbrukare i EU. Djurskyddsorganisationer och konsumentorganisationer är dock oroade för att detta kommer innebära stora försämringar för djuren, hållbarheten och konsumenternas förtroende. I EU är det ovanligt att kor får komma ut på bete, dessutom fixeras suggor, det är fler djur på samma yta och antibiotika ges fortfarande rutinmässigt till djur som inte är sjuka.

Föreningen Vi Konsumenter tror att det kommer att slå tillbaka på näringen om man tar bort alla skäl att köpa svenskt. Frågan är vilka vägar som finns för en hållbar svensk livsmedelsproduktion som har konsumenternas förtroende?

Medverkande i panelerna:
Gunnela Ståhle, Ordförande, Vi Konsumenter.
Annika Åhnberg, Näringsdepartementets processledare.
Helena Jonsson, Ordförande, LRF.
Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood.
Elisabeth Backteman, Statssekreterare, Näringsdepartementet.
Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker.
Carl Schlyter (MP), Riksdagsledamot, Ordförande EU-nämnden.
Kristina Yngwe (C), Riksdagsledamot, Vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Moderator: Jenny Lundström, Veterinär

Arrangörer: Vi Konsumenter, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige.

Datum och tid: 1 juli, kl 08.00-10.00

Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Högskolan hus F, Sal F14, Almedalen.Frukostmacka och kaffe serveras från kl 07.45.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt