2023-08-29 05:00Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Djurskyddet Sverige gör studiebesök på minkfarm och på Tockarp Ekogård i Blekinge

Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse kommer under 1–2 september befinna sig i Blekinge för att besöka en minkfarm och för att besöka Tockarp Ekogård. Syftet med studiebesöken är att organisationen anser att det är viktigt att få komma ut och se hur olika sorters djurhållning fungerar i verkligheten.

Svensk Minks VD Jörgen Martinsson har efter en förfrågan från Djurskyddet Sverige bjudit in till ett möte på en minkfarm i Blekinge. Representanter från Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse kommer tillsammans med organisationens generalsekreterare vara med på studiebesöket som äger rum under fredagseftermiddagen den 1 september.

Trots att vi och Svensk Mink tycker olika i frågan om huruvida minkuppfödningen ska få fortgå i Sverige, så anser vi att det är viktigt att kunna ha en dialog med minknäringen, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

lördagen den 2 september fortsätter studieresan till Tockarp Ekogård i Karlshamn som är en av få mjölkproducenter som låter kor och kalvar gå tillsammans i flera veckor innan de separeras. Det normala inom mjölkindustrin är att kalven skiljs från sin mamma strax efter födseln.

Vi tycker att alla kalvar borde få gå tillsammans med sina mammor, så det ska bli väldigt roligt att under vår Blekingeresa också få se något som vi ställer oss positiva till, säger Åsa Hagelstedt.

Under dagarna i Blekinge kommer Djurskyddet Sverige också att dela ut det hedersomnämnde som organisationen delar ut varje år för att uppmärksamma djurskyddsfrämjande insatser.

Media bjuds in att medverka under studiebesöken och/eller göra intervjuer med Djurskyddet Sverige. Kontakta generalsekreterare Åsa Hagelstedt eller förbundsstyrelseledamot Annicka Engblom, tidigare riksdagsledamot från Blekinge.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 42 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt
Ledamot förbundsstyrelsen
Annicka Engblom