2015-06-18 15:32Pressmeddelande

Pressinbjudan: Fixering av grisar – djuromsorg eller vinstmaximering?

null

Grisbranschen har i ett försök fixerat grisar och har nu ansökt till Jordbruksverket om att detta ska permanentas i ett kontrollprogram. Vad säger grisbranschen, Jordbruksverket, forskarna och det ideella djurskyddet?

Under förra året genomförde grisbranschen ett djurförsök där suggor fixerades under grisning, smågrisarna avvänjdes tidigare och fler grisar fick trängas på samma utrymme. Målet var att öka lönsamheten och minska smågrisdödligheten och att detta skulle ingå i ett så kallat kontrollprogram. Trots att försöket inte visade på att färre smågrisar dog har näringen gått vidare och ansökt till Jordbruksverket om att få kontrollprogrammet godkänt. Om det godkänns innebär det att anslutna grisföretag får underskrida djurskyddslagen. Hur blev det såhär och hur kommer frågan att avgöra

Medverkande:
• Ingemar Olsson, Ordförande, Sveriges Grisföretagare.
• Lotta Berg, Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.
Fler medverkande kan tillkomma.

Moderator: Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare, Djurskyddet Sverige.

Dag: Torsdag 2 juli kl. 08.00-9.15
Plats: Birgers gränd 7, Ideella Trädgården med ingång från Almedalen
Frukostmacka och kaffe serveras från kl 07.45.

Seminariet filmas och går att se på www.djurskyddet.se efteråt.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt