2017-10-18 10:15Pressmeddelande

Protester mot tidig avvänjning av grisar överlämnas till Jordbruksverkets generaldirektör

null

Idag överlämnar Djurskyddet Sverige 18 292 namnunderskrifter med krav på att Jordbruksverket inte ska sänka tiden för när smågrisar får skiljas från sin mamma från 28 dagar till 21 dagar.

Att separera smågrisarna från sin mamma redan efter tre veckor är helt oacceptabelt. Många forskningsstudier har visat på stora problem som en för tidig avvänjning kan innebära. Både i form av djurskyddsproblem för smågrisarna och hälsoproblem med risk för ökad antibiotikaanvändning som följd, säger Åsa Hagelstedt Generalsekreterare för Djurskyddet Sverige

Överlämningen till generaldirektör Leif Denneberg sker tillsammans med Djurens Rätt och tillsammans har organisationerna samlat in nästan 60.000 namn. Uppvaktningen sker på Jordbruksverket i Jönköping.

Med på uppvaktningen deltar även Bo Algers, professor emeritus från SLU och Gunnela Ståhle, ordförande i Vi Konsumenter.

Kraven i namninsamlingen är:

Att Jordbruksverket inte fattar beslut om att sänka tiden för hur länge griskultingarna ska få gå kvar hos sin mamma.

Att Jordbruksverket inte fattar några beslut om förändringar i regler kring djurhållning innan det vetenskapliga rådet är på plats.

Att landsbygdsministern förtydligar för myndigheten att en ökad produktion inte får ske genom en sänkning av djurskyddsnivån.

Kraven till landsbygdsministern kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle.

Svenska folket vill gärna köpa svenskt kött, just för att djurskyddsnivån är högre här än i andra länder. Att Jordbruksverket nu är på väg att sänka djurskyddsnivån för grisarna riskerar inte bara djurens välfärd utan även den främsta konkurrensfördelen för svenskt kött. Vi tror därför inte att det är ett bra sätt att stödja svensk animalieproduktion, säger Åsa Hagelstedt Generalsekreterare

Djurskyddet Sverige är inte bara kritiska till innehållet i förslaget där en möjlighet ges att avvänja smågrisar redan vid 21 dagar utan organisationen är också mycket kritisk till hur processen med att ta fram förlaget har genomförts. För detta har organisationen JO-anmält Jordbruksverket (se relaterat material).

Djurskyddet Sverige är med cirka 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt