2012-05-11 06:00Pressmeddelande

Qibbla Halal slakteri får Djurskyddet Sveriges Hedersomnämnande

null

Företaget visar att det går att förena svensk djurskyddslag med religiösa traditioner och önskemål skriver Djurskyddet Sverige i sin motivering. På lördag kväll delas priset ut under förbundets stämma i Norrköping.

I debatten om slakt utan bedövning ställs ofta muslimers och judars rätt att utöva sin tro emot djurskydd. Enligt islam är det förbjudet att äta kadaver. Därför får inte djuret dö under bedövningen. Blodet måste cirkulera och hjärtat slå under ritualen. Det hindrar dock inte att djuret bedövas före slakt. Enligt reglerna för halal måste det vara en muslim som skär halsen av djuret. Djuret ska vara vänt mot Mecka och slaktaren ber till gud under ritualen.
-Den svenska halalslakten visar att det inte måste vara ett motsatsförhållande mellan religiösa önskemål och djurskydd. Qibbla Halal har också stått upp i media och försvarat den svenska djurskyddslagen och att detta enbart är positivt för företaget, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Organisationen vill belöna Qibbla Halal med sitt Hedersomnämnande för att de varit en god förebild.
-Vi önskar att muslimer i Europa samt judar i både Sverige och andra länder ser den svenska halalslakten som en förebild och att detta sprids till fler länder, säger Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige drev under 2011 en namninsamling för att kött som är slaktat utan bedövning ska märkas. Över elvatusen konsumenter skrev på uppropet som i februari lämnades över till landsbygdminister Eskil Erlandsson.

Ett djur som slaktas utan bedövning lider svårt. Från det att halspulsåder skärs av tar det flera minuter innan djuret förlorar medvetandet och det upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. Ändå slaktas allt fler djur inom EU utan bedövning. Orsaken uppges vara efterfrågan från religiösa grupper, men slakten är mycket större än behovet hos religiöst motiverade konsumenter och det har visat sig att slakterier struntar i bedövningen som ett extra slaktmoment för att tjäna pengar. All slakt utan bedövning är förbjudet i Sverige.

FOTO: På fotot ses Diler Mustafa som är delägare i Qibbla Halal Kött


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt