2021-06-18 12:00Pressmeddelande

Regeringen föreslår hårdare straff för djurplågeri

Nu föreslås hårdare straff för djurplågeri. Foto: IstockNu föreslås hårdare straff för djurplågeri. Foto: Istock

I dag föreslås höjda straff för brott mot djur, exempelvis djurplågeri. Regeringen föreslår att brottsrubriceringen grovt djurplågeri införs i brottsbalken. Straffet föreslås att bli minst sex månaders fängelse och högst fyra år.

Djurskyddet Sverige har arbetat i många år med att brott mot djur ska prioriteras och att straffen ska höjas.
 Föreslaget är jättebra och något vi efterfrågat länge. Brott mot djur måste tas på större allvar, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige. 

Läs hela lagrådsremissen här.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt