2009-08-25 20:47Pressmeddelande

Regeringen måste öka resurserna till länsstyrelserna för djurskyddet!

Sedan januari i år ligger ansvaret på djurskydd hos länsstyrelserna. Men den omorganisation som var tänkt att förbättra och förstärka djurskyddet har på många håll i landet inneburit en försämring - för att resurserna inte är tillräckliga! Djurskyddet får aldrig vara beroende av en finanskris! Annars klingar jordbruksministerns ständiga upprepande ord "Djuren måste ha det bra" falskt.

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen föreslaget en omflyttning av resurser mellan länsstyrelserna. Men detta är ingen lösning på problemet.

- Djurskyddsinspektörerna säger själva att de bara hinner med akuta fall och i princip inga rutinkontroller. Några länsstyrelser har fått tillräckliga resurser men ingen har för mycket. Att omfördela resurserna löser inte problemet, det flyttar bara runt det! säger Sven Stensson, förbundsordförande för Djurskyddet Sverige

Idag har länsstyrelserna 118 miljoner per år att dela på. Det är uppenbarligen alldeles för lite om verksamheten ska fungera. Rutinkontroller är en viktig del i det förebyggande arbetet för att undvika att djur far illa.

- 150 miljoner vore en mer rimlig nivå om jordbruksministerns löfte om att djur ska ha det bra ska uppfyllas. Därför kräver vi att regeringen skjuter till extra resurser för djurskydd!, avslutar Sven Stenson

 

För mer information, kontakta Sven Stenson 070-34 91 27 eller Åsa Hagelstedt 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt