2024-04-15 10:43Pressmeddelande

Regeringen sviker försöksdjur

Vit mus i laboratoriemiljö.Arbetet med att ersätta djurförsöken bromsas nu kraftigt och innebär att tusentals djur kommer att användas i plågsamma försök som kunnat ersättas med nya, moderna metoder om medel fanns.

I höstens budget för 2024 hade regeringen strukit medlen till Sveriges 3R-center. R:en står för Reduce, Replace, Refine och syftar till att minska antalet djur som används i djurförsök, ersätta djurförsök med djurfria metoder när så är möjligt samt att i de fall djur ändå används förfina metoderna för att minska lidandet för försöksdjuren. I regeringens vårbudget som presenterades 15 april finns fortfarande inga medel till 3R-centret.

Jordbruksverket har med anledning av höstens budget tvingats säga upp 9 av 12 medarbetare på 3R-centret och arbetet för att minska, ersätta och förfina djurförsöken har därför fått bromsa in rejält.

Vi är många som påtalat detta för regeringen och vi hade hoppats på att man skulle ha insett sitt misstag och rättat till det i vårbudgeten, men så har inte skett. Regeringen väljer medvetet att svika försöksdjuren! säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på den ideella organisationen Djurskyddet Sverige.

Ett effektivt arbete med att ersätta, minska och förfina djurförsök är något Sverige, som medlem i EU, är förpliktigat att göra genom unionens försöksdjursdirektiv där det slutgiltiga målet är att ersätta alla försök på levande djur så snart det är vetenskapligt möjligt. Detta är något Sveriges 3R-center haft en samordnande och central roll i.

Att Sverige, tvärtemot vad som sker i andra länder, väljer att stagnera arbetet kring 3R frågan kommer att få stora konsekvenser för både djurvälfärd och kvaliteten på svensk forskning. Det är välkänt att utvecklingen av djurfria metoder samt bättre djurvälfärd inte bara är en etisk fråga, utan också är nödvändigt för framtida forskningsframsteg, säger Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sverige.

I riksdagsdebatten om djurskydd den 4 april fick regeringspartiernas företrädare frågor från oppositionen om varför man tagit bort stödet till 3R-centret men tyvärr svarade ingen på frågan. 

– Att arbetet med att ersätta djurförsöken nu bromsas kraftigt innebär att tusentals djur kommer att användas i plågsamma försök som kunnat ersättas med nya, moderna metoder om medel fanns. Detta onödiga lidande bär nu regeringen och Sverigedemokraterna på sitt ansvar, säger Åsa Hagelstedt.Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina drygt 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 42 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt
Emma Brunberg
Sakkunnig
Emma Brunberg