2011-03-15 14:16Pressmeddelande

Rennäringen stoppar vargen

null

Rovdjurspolitiken hindrar varg att etablera sig i renskötselområdet, som numera upptar mer än Sveriges halva yta. Få vargar lyckas dessutom ta sig förbi renskötselområdet för etablering i mellersta Sverige.

- Det är ett jätteproblem, säger Sven Stenson, förbundsordförande Djurskyddet Sverige.

Renskötselområdet kryper allt längre söderut. Enligt de senaste uppgifterna från regeringen upptar det 54 procent av Sveriges yta, varav en mycket stor del är vargens naturliga utbredningsområde.

Ett annat problem är att invandrande vargar från öst har en tendens att försvinna under vägen genom renskötselområdet på sin vandring till mellansverige.

 - Det är ätt jätteproblem att rennäringen stänger rovdjuren ute och att naturlig invandring från öst hindras. Man stänger vargens naturliga vandringled in i Sverige, säger Sven Stenson, förbundsordförande Djurskyddet Sverige.

 Enligt regeringen har cirka 2 500 samer i Sverige sin inkomst från renskötsel.

 - Det är inte rimligt att 2 500 personer ska bestämma över en så stor del av Sveriges yta, säger Sven Stenson.

Beslutet att utesluta vargar från renskötselområdet är också något som EU-kommissionen ställt en rad kritiska frågor om till regeringen. Bakgrunden är den EU-anmälan om vargjakten som gjordes av Djurskyddet Sverige, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen.

EU-kommissionen skriver att detta förefaller kunna förvärra den svenska vargpopulationens isolering, något som strider mot direktivets artikel 12 om strikt skydd i hela Sverige.

För mer information kontakta:

Sven Stenson, förbundsordförande, tfn: 070-834 91 27

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, tfn: 070-755 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt