2022-10-03 06:00Pressmeddelande

Sjuka hundar måste sluta premieras på utställningar!

En Engelskbulldog sitter bland höstlöv. Engelsk bulldog

Ett antal engelska bulldoggar fick förra året avelsförbud och/eller föreläggande om att utredas vidare av veterinär då både veterinärer och Länsstyrelsen ansåg att de var sjuka och led av andningsproblem på grund av sin extrema anatomi. Strax efter premierades några av hundarna med fin kritik på Svenska Kennelklubbens hundutställningar.  

Det är oacceptabelt att hundar med andningsproblem och som är sjuka på grund av sitt utseende vinner på utställningar. Många uppfödare lägger stor vikt vid utställningsresultat, därför kommer det här leda till ytterligare negativ utveckling för de här raserna, säger Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sveriges kansli. 

Extremavel av hundar och katter för att tillfredsställa människors önskemål om vad vi tycker är fint och gulligt är sedan länge känt att det orsakar hälsoproblem hos djuren. Det främsta exemplet är de brachycefala, eller trubbnosiga, hundarna, såsom engelsk bulldogg, mops och fransk bulldogg. Deras korta nosar gör att de ofta drabbas av Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS. Detta innebär svårigheter att andas normalt och kan leda till motionsintolerans och problem med värmeregleringen.  

Djurskyddet Sverige har länge lyft problemen med extremavel av hund och katt. I djurskyddslagen står tydligt att “det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman”. Trots det tillåts extremaveln fortgå.  

Utvecklingen för hälsoläget hos de här raserna har gått i fel riktning under en lång tid och veterinärerna har slagit larm flera gånger. Det går emot djurskyddslagen och vi måste vända det här omedelbart, för hundarnas skull! Säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige  

Tidningen Djurskyddet (i brevlåda 3 oktober) har temat “Utseendets pris” och skriver om ett fall med hundar av trubbnosras som var tänkta att gå i avel, men fick avelsförbud av Länsstyrelsen. Hundarna bedömdes vara multisjuka med flera besvär kopplade till deras extrema anatomi, exempelvis knipta näsborrar och andningsproblem. Under sommaren samma år blev just en av dessa hundar premierad på svenska hundutställningar och utsedd till svensk utställningschampion med kritiken ”Bra näsborrar o rynka. Snarkar, men i utmärkt kondition”. 

 Utställningsdomarna måste åtminstone börja följa sina egna riktlinjer, som säger att hundar med andningsproblem inte får premieras på utställning. Allt annat bidrar till att legitimera problemen och är ett svek mot hundarna, säger Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sverige.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina cirka 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 45 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt
Emma Brunberg
Sakkunnig
Emma Brunberg