2009-11-24 16:24Pressmeddelande

Skandalen hos svenska grisuppfödare visar att djurskyddskontrollen måste förbättras!

null

I dagens eko avslöjas allvarliga missförhållanden hos flera svenska grisuppfödare. De bilder som visas tyder på brott mot svenskt djurskyddslagstiftning när det gäller tillsyn, skötsel och krav på djurens miljö.

-          Det vi sett är oacceptabelt från djurskyddssynpunkt! säger Gunnela Ståhle, vice ordförande i Djurskyddet Sverige. En djurägare har alltid ansvar för sina djur, men det här visar också att den offentliga kontrollen inte fungerar. Det krävs mer resurser och  länsstyrelserna måste prioritera löpande kontroller. Sverige har en världen strängaste djurskyddslagar, men hur ska svenska konsumenter kunna lita på svenskt kött när den offentliga tillsynen är otillräcklig? 

Djurskyddet Sverige har tidigare krävt en ökning med drygt 30 miljoner i budgeten för länsstyrelsernas djurskyddskontroller. Men tyvärr har regeringen blundat för problemet. 

-          Men även veterinärerna har ett ansvar säger Gunnela Ståhle. Alla större grisbesättningar har regelbundna veterinärbesök, men det förekommer praktiskt taget aldrig några djurskyddsanmälningar från veterinärer.

 

 

Kontaktpersoner:

Vice förbundsordförande Gunnela Ståhle 070-561 3621

Generalsekreterare Åsa Hagelstedt 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt