2012-06-01 12:29Pressmeddelande

Skogsbränning dödar och skadar djurungar

null

2010 skrev Djurskyddet Sverige ett öppet brev till Sveaskog med anledning av planerad skogsbränning där vi krävde att bränningen skulle skjutas upp till  hösten. 

I år har länsstyrelsen i Dalarna beslutat att genomföra skogsbränning, så kallad Naturvårdsbränning. Detta sker nu under försommaren, alltså exakt den tid när djuren har fött ungar.

Den biologiska mångfalden gynnas av skogsbränder. Det finns exempelvis gott om insekter och växter som bara kan leva i brandpåverkade områden. Vi motsätter oss alltså inte skogsbränning som sådan, men menar att dessa bör genomföras när ungarna växt upp och klarar sej undan en eldsvåda.

- Fågelungar i buskar och träd, rådjurskid och harungar på marken har dels svårt att klara sig undan en brand och för de djur som lyckas fly undan elden är det svårt att hitta en ny boplats för familjen. Det är också stor risk att en djurfamilj splittras under en eldsvåda när djuren troligen flyr i panik, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Dalarna protesterar kraftigt mot skogsbränningen och har varit i kontakt med jägare och andra som vittnar om att man hittar brännskadade djur i skogen efter en sådan bränning. 

- Under försommaren är det inte tillåtet att släppa hundar i skogen för att skydda djurungarna. Då borde det inte heller vara tillåtet att medvetet elda i skogen under samma tid, säger Sven Stenson
Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt