2015-03-30 06:00Pressmeddelande

Stoppa fixeringen av grisar

null

Idag håller Sveriges grisföretagare presskonferens där man kommer att presentera en ansökan till Jordbruksverket om ett kontrollprogram för gris. Ett kontrollprogram innebär undantag från djurskyddslagen. Grisföretagarna har i ett försök hållit grisar fixerade vid brunst och under kultingarnas första dagar.

Djurskyddet Sverige är mycket kritiska till försöket och motståndare till ett motsvarande kontrollprogram.

- Att hindra suggans rörelser under dessa känsliga tidpunkter är plågsamt för suggan. Vill man minska spädgrisdödligheten bör man istället titta på befintlig forskning och ex förändra aveln till färre kultingar, säger Djurskyddets ordförande Linda Maria Vonstad.

Djurskyddet Sverige kommer att framföra sin kritik mot det föreslagna kontrollprogrammet till Jordbruksverket. Linda Maria Vonstad finns på plats i Jönköping på måndag.

- Jag hoppas att Jordbruksverket inser att lagen mot fixerade grisar tillkommit av djurskyddsskäl och att man inte tillåter ett permanent undantag från detta, säger Linda Maria Vonstad.

Djurskyddet Sverige är med cirka 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt