2010-02-25 12:54Pressmeddelande

Stoppa licensjakten på lodjur!

null

Knappt har den djupt tragiska och omfattande licensjakten på varg avslutats med en starkt decimerad vargstam, när jägarna på nytt ligger i startgroparna för jakten på ett annat av våra stora rovdjur, nämligen lodjuret.

 Snäva och stränga krav gäller för att jakt ska kunna tillåtas på rovdjur som varg och lodjur enligt EU:s art- och habitatdirektiv som införlivats i svensk lagstiftning. Trots detta genomför Sverige nu jakt på dessa djur.

All licensjakt på lo och varg måste stoppas! Bara skyddsjakt ska tillåtas. Bland våra stora rovdjur är både varg och lodjur särskilt utsatta och jägarorganisationerna har tillåtits få alltför starkt inflytande i fråga om jakten, säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig för organisationen Djurskyddet Sverige.

Lodjur jagas genom fällfångst, en mycket plågsam jaktmetod där djuren upplever både smärta och ångest innan det avlivas.

 – Fällfångst som jaktmetod bör förbjudas helt, och lodjuren bör förskonas från denna plågsamma jakt! avslutar Sven-Erik Alhem.

 

Lodjursjakten pågår fr.o.m. 1 mars 2010 t.o.m. 15 april 2010.

 

För mer information kontakta Sven Erik Alhem: 0708-577 600


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt