2009-04-21 13:58Pressmeddelande

Stoppa nedrustningen av djurskyddsarbetet!

I januari flyttades ansvaret för djurskydd från kommunerna till länsstyrelserna. En omorganisation som Djurskyddet Sverige välkomnat, då vi såg fördelar med att arbetet skulle få mer jämn kvalité över landet samt att inspektörerna skulle slippa arbeta ensamma.

Tyvärr har flytten till länsstyrelserna inneburit en rejäl nedskärning av resurser till djurskyddsarbetet. Många länsstyrelser vittnat nu om att djurskyddshandläggarna inte hinner med de anmälningar som kommer in.

  • - De tilldelade resurserna står inte iproportion till behovet för att kunna förbättra djurskyddskontrollen. Dessutom skall ett mindre antal personer täcka en större yta när vi redan tidigare hade problem med att bedriva regelbunden tillsyn i de kommuner vi hade. Anmälningsärendena är många och handläggningstiderna kan bli längre på grund av resursbristen och längre resvägar. I några län är det katastrof med inspektörer som går på knäna, jobbar kvällar och helger för att hinna med. Situationen där är ohållbar! säger Ulrike Segerström som sitter i Djurskyddets förbundsstyrelse och själv arbetar med djurskydd på länsstyrelsen i Sörmland.
  • - Vi kräver att regeringen genast tillför länsstyrelserna mer resurser och stoppar nedrustningen av djurskyddsarbetet! säger Åsa Hagelstedt, förbundssekreterare på Djurskyddet Sverige

För mer information, kontakta Ulrike Segerström 076-774 70 93 eller Åsa Hagelstedt 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt