2012-01-12 19:20Pressmeddelande

Stoppa plågsamma djurtransporter!

null

Under mer än 20 år har flera djurskyddsorganisationer gång på gång påvisat allvarliga brister vid djurtransporter både inom EU och från EU-land. Transporterna strider mot EU-lagstiftningen och måste stoppas.

Eurogroup for Animals har nyligen överlämnat en rapport om de senaste årens omfattande brister till EU-parlamentet. Under förra året bröt sju av tio transporter mot EU:s regler.

– Det är en skam att inte medlemsstaternas kontrollmyndigheter tillsammans med EU:s jordbruksnäring tagit krafttag mot detta. EU-kommissionen och varje medlemsland måste nu prioritera att åtminstone de befintliga reglerna för djurtransporter följs. Allt för länge har kontrollen av reglerna försummats och politikernas vackra ord saknat verklighetsförankring för de transporterade djuren, säger Katarina Lingehag, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige kräver att de vidriga och oacceptabla djurtransporterna upphör med omedelbar verkan!


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt