2009-10-21 17:49Pressmeddelande

Sverige sviker vargen

I dag röstade en majoritet i Sveriges riksdag för att tillåta licensjakt på varg. Man anser att de ca 200 vargar som finns idag är tillräckligt många.

- Det är djupt beklämmande att riksdag och regering låtit sig övertygats av jägarorganisationernas och LRF:s skräckpropaganda kring vargen. Ett land som är så stort till ytan som Sverige har plats för många fler vargar än vad som finns idag och att nu tillåta jakt har inte stöd i fakta, säger Sven-Erik Alhem styrelseledamot i Djurskyddet Sverige

Tillsammans med Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF har Djurskyddet anmält beslutet till EG-domstolen, då vi anser att det bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv. Här har Sverige förbundit sig att ge vargen och andra rovdjur en gynnsam bevarandestatus. Det är alla överrens om att vi inte har idag, men ändå tillåter man jakt på den lilla utsatta grupp som vargen utgör.

- Nu står vårt hopp till att EU tvingar Sverige att ändra beslutet! Annars kommer vi att fortsätta vår kamp för att rädda vargen! säger Sven-Erik Alhem

 

För mer information kontakta Sven-Erik Alhem, tel. 0733-73 00 09 eller 0708-577 600 eller generalsekreterare Åsa Hagelstedt, 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt