2021-04-20 05:30Pressmeddelande

Sveriges kändishundar står upp för katters rättigheter

Åsa Hagelstedt och taxen Kanel HagelstedtÅsa Hagelstedt och taxen Kanel Hagelstedt

Nu lanserar Djurskyddet kampanjen Stoppa Kattastrofen för att höja katternas status och påverka riksdagens beslut om införandet av obligatorisk ID-märkning av katter – något som idag bara gäller hundar. Med hjälp av kändishundar vill man sätta press på politikerna för ett mer jämlikt djursamhälle och ge katterna den trygghet de förtjänar.

Idag har ca 34 % av befolkningen ett sällskapsdjur och det finns dubbelt så många katter som hundar i svenska hushåll. Trots det har katter långt ifrån samma rättigheter som en hund. I Sverige finns nästan inga hemlösa hundar, men minst 100 000 hemlösa katter. Nu vill Djurskyddet göra en förändring och få fler att ta ansvar för katternas situation.

Regeringen ska i september lämna en proposition till riksdagen om obligatorisk ID-märkning och registrering av katt, vilket innebär att katter lättare kan hitta tillbaka till sina hem. Just nu bedriver Djurskyddet en namninsamling för att sätta press på riksdagen i sitt beslut. För att sprida budskapet om katternas rättigheter har man tagit hjälp av ett antal kändishundar, trots att hundar och katter ofta är bittra fiender.

Om till och med hundar bryr sig om katters rättigheter, måste ju även människor och inte minst politiker göra det. Trots att vi svenskar älskar sällskapsdjur faller ofta katters rättigheter i glömska, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet. 

Några av de hundar och människor som står bakom kampanjen Stoppa Kattastrofen är Nicole och Frank Falciani, Kiba the shepherd, Ester och Fanny Klefelt och Musse och Camilla Thulin. För att sprida ordet medverkar kändishundarna i en film där de blir intervjuade om Sveriges utsatta katter. 

Det var självklart för oss att engagera sig i frågan och sätta ned tassen för ökad jämlikhet oss sällskapsdjur emellan. Om inget händer är det kanske dags att skälla ut politikerna. Jag kan inte föreställa mig hur det hade varit om jag och mina hundvänner blev behandlade på samma sätt och självklart ska det inte heller vara så för katterna, säger Frank Falciani, hund till Nicole Falciani. 

Besök stoppakattastrofen.se för namninsamlingen och mer info om kampanjen.

 

Mer information

NYTT LAGFÖRSLAG OM MÄRKNING OCH REGISTRERING AV KATTER

Propositionen som regeringen ska lämna till riksdagen gäller ett tillägg i tillsynslagen (2007:1150) med krav på märkning och registrering av katter, precis som redan gäller för hundar. Den som äger en katt ska låta märka sitt djur så att det kan identifieras. Jordbruksverket ska föra ett för landet centralt register över hund- och kattägare (hund- och kattregistret). Ägaren av djuret ska låta registrera sitt ägarskap i registret.

Svenska Kennelklubben har idag 600 000 svenska katter registrerade via DjurID.se och SVERAK (svenska kattförbundet) har idag 350 000 katter registrerade i det Nationella ID registrerat. www.id-registret.se. ID-märkning sker antingen genom en tatuering i ena örat eller genom ett microchip. 

HEMLÖSA KATTER

  • Det finns ungefär 1,4 miljoner katter i vårt land.
  • Fler än 700 000 hushåll i Sverige äger en eller flera katter.
  • En vanlig uppskattning är att åtminstone 100 000 katter är hemlösa.
  • I Storbritannien och USA menar experter att antalet hemlösa katter utgör 20-50% av det totala antalet katter. Beräkningen på antalet hemlösa katter i Sverige är förmodligen därför lågt räknad. 
  • De hemlösa katterna är bortsprungna eller övergivna katter och deras avkomma.
  • Katter har idag lägre status i jämförelse med både hundar och hästar.
  • Det finns idag ingen rättslig påföljd om du överger din katt, till skillnad från om du tex överger din hund. 

Bland myndigheter och organisationer som handskas med hemlösa katter råder det enighet om att en grundläggande orsak till problemet är att katten har låg status som sällskapsdjur. Dessa organisationer, med Djurskyddet Sverige i täten, har också länge förespråkat en proposition om lagändring. Katter är ofta billiga i inköp eller rent av gratis och är lätta att få tag på. En bidragande orsak till att katter överges är att många felaktigt föreställer sig att katter klarar sig väl själva i naturen, utan omvårdnad av människan.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatorisk-registrering-och-id-markning-av_H402941

Ny föreskrift om kastrering av utekatter beslutades den 14 maj 2020.

I de nya reglerna tydliggörs också att utekatter bör kastreras så att de inte bidrar till okontrollerad förökning. Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt