2022-05-09 14:15Pressmeddelande

Tre nya ledamöter till Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse

Från vänster Kerstin Linde, Catarina Niklasson Schöön, Owe Sandström, Linda Maria Vonstad, Lennart Westman, Gunnela Ståhle. Ej närvarande vid fotografering Josefin Liljeqvist, Annicka Engblom och Lina Göransson. Från vänster Kerstin Linde, Catarina Niklasson Schöön, Owe Sandström, Linda Maria Vonstad, Lennart Westman, Gunnela Ståhle. Ej närvarande vid fotografering Josefin Liljeqvist, Annicka Engblom och Lina Göransson.

I helgen 7–8 maj höll Djurskyddet Sverige förbundsstämma i Stockholm. Stämman samlade ett trettiotal ombud från de lokala föreningarna runt om i landet. Ett nytt principprogram antogs och tre nya ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen: Annicka Engblom, Josefin Liljeqvist och Lennart Westman.

Annicka Engblom från Karlskrona är sedan 2006 verksam som riksdagsledamot i Sveriges Riksdag för Moderaterna. Hon beskriver sig som en djurälskare sedan barnsben och trots att livet ledde in henne på andra vägar än den att bli zoolog som hon drömde om som barn har hennes passion för djuretiska frågor aldrig svalnat. Annicka hoppas att de kompetenser, de kontakter och det nätverk hon erhållit under åren och det engagemang hon har för djurskyddsfrågor kan komma Djurskyddet till nytta. 

Josenfin Liljeqvist från Uppsala driver sitt eget företag JOSEFIN LILJEQVIST som jobbar med att förbättra djurskyddet inom modeindustrin. Josefins passion för djurskydd startade tidigt och hon började redan som 11åring sälja julprodukter genom WWF till förmån för utrotninshotade djur. I Djurskyddet Sveriges styrelse hoppas hon kunna bidra med holistiska perspektiv på hur djurskydd påverkar klimatet, den biologiska mångfalden samt empati mellan människor.

Lennart Westman från Söderhamn har 20 års erfarenhet inom journalistiken bakom sig och lika lång erfarenhet som egenföretagare inom media, hotell, restaurang och handel. De senaste åren har han även arbetat som volontär på ett katthem och fungerat som jourhem åt hittills 30 katter. Lennart har levt med och nära djur sedan födseln; grisar, kor, hundar och hästar. Hans hjärtefrågor innefattar att öka kunskapen om och höja statusen och respekten för djuren i såväl hemmiljö som i livsmedelsproduktionen. 

Sedan tidigare består förbundsstyrelsen av förbundsordförande Linda Maria Vonstad, vice förbundsordförande Catarina Niklasson Schöön, ledamot & kassör Kerstin Linde, ledamot Gunnela Ståhle, ledamot Lina Göransson samt ledamot Owe Sandström.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina ca 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 45 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt