2019-04-05 16:01Pressmeddelande

Trolle Rhodin får Djurskyddets hedersomnämnande

null

Djurskyddet Sverige delade idag ut en hedersutmärkelse till en kommersiell aktör som gjort särskilda insatser för ett starkare djurskydd. Utmärkelsen tilldelades cirkusdirektören Trolle Rhodin.

Motiveringen till utmärkelsen är följande: 
I januari i år blev det äntligen förbjudet att ha elefanter och sjölejon på cirkusar i Sverige. Cirkus Brazil Jack med 120 åriga traditioner har dock valt att gå ännu längre och visat på ett modernare synsätt. Sedan 2018 är nämligen cirkusen helt djurfri. Istället satsar man på duktiga människor som luftakrobater, lindansare, clowner, musiker och showartister. Och som Trolle själv säger: Cirkus Brazil Jack står för cirkus som en konst och en kultur, inte en djuruppvisning.

Djurskyddet Sverige anser att djur inte hör hemma på cirkus alls. Långa transporter, små ytor att leva på samt krav att prestera i föreställningar är inget gott liv för djur och Cirkus Brazil Jack visar genom sin inställning att cirkustraditionen kan leva vidare och utvecklas utan att djur utnyttjas.

För detta vill vi uppmärksamma Trolle Rhodin och tilldela honom Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande år 2019.

Priset delades ut under Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferens av förbundsordföranden Linda Maria Vonstad. Trolle Rhodin tog emot priset via Skype då han har flera föreställningar i Malmö under helgen.

Djurskyddet Sverige är med nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt