2011-09-20 10:02Pressmeddelande

Upprop mot slakt utan bedövning

null

Djurskyddet Sverige startar idag en namninsamling mot slakt utan bedövning.
- Vi vill att allt EU-kött som kommer från djur som slaktas utan bedövning tydligt ska märkas, säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Idag slaktas allt fler djur inom EU utan bedövning. Orsaken uppges vara efterfrågan från religiösa grupper, men slakten är mycket större än behovet hos religiöst motiverade konsumenter. Den verkliga orsaken är ekonomisk.

- Det blir billigare att slakta djuren utan bedövning än att ha kvar bedövningen som ett extra slaktmoment, säger Katarina Lingehag-Ekholm från Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

Slakt utan bedövning medför ett stort och helt onödigt lidande för djuren.

- Från det att halspulsåder skärs av tar det tre till fyra minuter innan djuret förlorar medvetandet. Djuren upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest, säger Katarina Lingehag-Ekholm.

Även om sådan slakt är förbjuden i Sverige, importeras idag omärkt kött från obedövade djur till svenska butiker, skolmatsalar och restauranger.

 - Vi vill att Jordbruksminister Eskil Erlandsson ska arbeta för en tvingande märkning för alla länder inom EU. Sverige ska agera för att nu gällande undantag i övriga EU-länder tas bort, och att slakt utan bedövning försvinner från hela den europeiska unionen, säger Åsa Hagelstedt.

Namninsamlingen som pågår till den första december ska lämnas över till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Skriv på namninsamlingen på www.djurskyddet.se


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt