2011-09-05 16:50Pressmeddelande

Utsättning av varg inte rätt väg

null

Skapa en naturlig korridor där vår svenska vargstam ska få möjlighet till ett naturligt avelsutbyte från den finska och ryska vargstammen. Det skriver Djurskyddet Sverige i sitt remissvar angående kompensationsåtgärder vid utsättning av varg.

 -          Djurskyddet Sverige är emot utsättning av valpar då vi tror att det är en komplicerad och alltför dyr åtgärd för att trygga den svenska vargens framtid, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige.

 Djurskyddet Sverige anser att innan man går vidare med några kompensationsåtgärder måste licensjakten på varg stoppas.

-          Framförallt att undanta de 8-10 genetiskt viktigaste reviren från jakt är en förutsättning för att skapa en svensk livskraftig vargstam, säger Sven Stenson.

Djurskyddet Sverige vill att en total genomgång av frågan om stängsel och ersättningar för rivna tamdjur genomförs.

 -          Vi anser att djurägare ska ha lättare till förebyggande åtgärder när det gäller stängsel och andra möjligheter till skyddsåtgärder för sina tamdjur. Tanken med att ge vissa djurägare kompensation genom bidrag till stängsel är inte bra, det ska vara möjligt för alla djurägare inom eller i närheten av ett vargrevir att få ersättning till stängsel, säger Sven Stenson.

 

 


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt