2010-05-23 13:17Pressmeddelande

Uttalande vid Djurskyddet Sveriges Stämma 22-23 maj 2010

Djurskyddet Sverige kräver att Sverige får behålla och utveckla sitt djurskyddsregelverk.

EU-parlamentet har i maj antagit en handlingsplan för djurvälfärd 2011 – 2015, som skulle innebära förstärkningar av djurskyddet inom EU. Handlingsplanen ska behandlas av Kommissionen och ministerrådet. Förslaget innebär dock införandet av en för EU gemensam djurskyddslagstiftning, vilket skulle göra det omöjligt för enskilda medlemsländer att ha strängare lagstiftning.

Djurskyddet Sverige ser med stor oro över en utveckling där kravet på harmonisering och frihandel går ut över skyddet av våra svenska livsmedelproducerande djur. Det skulle sannolikt innebära att det svenska kravet på bete för kor, får och getter skulle försvinna. Sverige skulle också behöva acceptera att suggor får hållas i burar, kycklingarna skulle få mindre plats och många av våra utrymmeskrav skulle försvinna eller minskas. En förbättring av djurskyddet i övriga EU, får inte innebära en så kraftig försämring för svenska djur. Att Sverige är ett föregångland gynnar djurskyddet i hela EU.

Djurskyddet Sveriges förbundsstämma uppmanar jordbruksministern, riksdagspolitiker och EU-parlamentariker att kraftfullt motsätta sig en sådan utveckling och kräva att enskilda medlemsländer ska ha rätt att ha strängare regelverk än en gemensam EU- lag inom djurskyddsområdet.

 

För mer information kontakta:

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt