2010-07-12 17:26Pressmeddelande

Vad menar Odell med kamphundsraser?

Kommunminister Mats Odell (KD) har i pressen uttalat sig om att han vill förbjuda så kallade kamphundar. Djurskyddet Sverige bekymras över hans uttalande och har därför skickat ett öppet brev till honom med ett antal frågor som vi vill ha svar på.

Danmark har nyligen infört rasförbud för 13 hundraser som de anser vara kamphundar. Mats Odell vill nu att Sverige tar efter Danmark när det gäller detta förbud. Men det rasförbud som införts i Danmark omfattar endast ett fåtal så kallade kamphundsraser, övriga raser är vall-, herde-, vakt- eller jakthundar.

Så - vad är Mats Odells definition av begreppet kamphundar och vilka raser är det ministern avser att förbjuda?

Djurskyddet Sverige anser, liksom experter från andra djurskyddsorganisationer, veterinärer, Svenska Kennelklubben och andra som arbetar professionellt med hundar, att det är hundägare och inte hundar av en viss ras som är problemet. Vilka hundar som människor använt för att skrämmas och uppnå status med har varierat genom åren. Under lång tid var det schäfrar som användes, sedan rottweiler och dobermann och just nu är det pittbull/amerikansk staffordshirebullterrier. Ett förbud mot den senare rasen skulle troligen leda till att en annan hundras valdes. Skulle förbudet i det läget utökas till att omfatta alla stora raser som kan användas för att skrämma människor?

Vi ser fram emot svar på våra frågor och ställer gärna upp på konstruktiva samtal kring hur vi skyddar människor från aggressiva hundar och hundar från olämpliga ägare.

Se bifogad fil för att läsa hela brevet.

För mer information kontakta:
Sven Stenson, förbundsordförande, 0708-34 91 27
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt