2019-06-24 08:39Pressmeddelande

Vi kräver fiskskydd nu

null

Det finns inte längre några tvivel om att fiskar känner smärta och har ett känsloliv. Ändå ignoreras ofta deras välfärd, både av allmänheten och beslutsfattare. 
– Miljarder av vildfångade fiskar omfattas inte av någon djurskyddslag och kvävs till döds och uppfödda fiskar hålls utan krav på miljöberikning och avlivas på plågsamma sätt. Detta är oacceptabelt, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige. 

Djurskyddet Sverige lanserar kampanjen "Fiskskydd nu" för att stärka djurskyddet för fisk, informera konsumenterna om vad de kan tänka på när de konsumerar fisk samt visa att fiskar är individer som är intelligenta och har ett känsloliv. 

Djurskyddet Sverige kräver att:

  • Att fiskar skyddas av lagstiftning på samma sätt som däggdjur och fåglar. Lagstiftningen måste vara artspecifik.
  • Att även vildfångad fisk ska omfattas av djurskyddslagen.
  • Att fiskar börjar ses som individer, inte kilogram.
  • Att det anslås mer ekonomiska medel till forskning om fisk innan det görs någon satsning på att öka fiskproduktionen i Sverige.
  • Att kunskap om fiskar ska ingå i alla utbildningar till djurskyddsinspektörer, veterinärer och rådgivare.
  • Att bedövning med koldioxid förbjuds för uppfödda fiskar och att inga vildfångade fiskar ska tillåtas kvävas till döds.
  • Att Sverige aktivt driver frågor kring fiskvälfärd i EU.

Djurskyddet Sverige är med nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt